Quannu moru

Lillo Catania, 1966.

Quann’iu moru
nun mi diciti missa
ma ricurdativi
di la vostra amica
quann’iu moru purtatimillu un ciuri
un ciuri granni e russu
cumu lu sangu sparsu
quann’iu moru purtatimillu un ciuri
un ciuri granni e russu
cumu lu sangu sparsu.

Quann’iu moru
faciti ca nun moru
diciti a tutti chiddu ca vi dissi
quann’iu moru ‘un vi sintiti suli
ca suli nun vi lassu
mancu dintra lu fossu
quann’iu moru ‘un vi sintiti suli
ca suli nun vi lassu
mancu dintra lu fossu.

Quann’iu moru
cantati li me canti
‘un li scurdati, cantatili pi l’antri
quann’iu moru pinsatimi ogni tantu
ca pi ‘sta terra ‘ncruci
iu moru senza vuci
ca pi ‘sta terra ‘ncruci
iu moru senza vuci.

When I'm Dead

Translated by: