Cu ti lu dissi

Otello Profazio & Rosa Balistreri (1974)

Cu ti lu dissi ca t’haju a lassari,
megliu la morti e no chistu duluri,
ahj ahj ahj ahj moru moru moru moru,
ciatu di lu me cori l’amuri miu si tu!
Ahj ahj ahj ahj moru moru moru moru
ciatu di lu me cori l’amuri miu si tu!

Cu ti lu dissi a tia nicuzza,
lu cori mi scricchia a picca a picca a picca a picca,
ahj ahj ahj ahj moru moru moru moru,
ciatu di lu me cori l’amuri miu si tu!
Ahj ahj ahj ahj moru moru moru moru
ciatu di lu me cori l’amuri miu si tu!

Lu primu amuri lu fici cu tia,
e tu schifusa ti stai scurdannu a mia,
paci facemo oh nicaredda mia,
ciatu di l’arma mia (l’amuri miu si tu)!
Paci facemo oh nicaredda mia,
ciatu di l’arma mia (l’amuri miu si tu)!
la la la la la la
la la la la la la…

Who Told You?

Translated by: https://villa-palagonia.com/cu-ti-lu-dissi/

Who told you that I have to leave you
death is better than this pain
ahi ahi ahi, I die, I die, I die, I die
breathe of my heart, you are my love
ahi ahi ahi, I die, I die, I die, I die
breathe of my heart, you are my love.

Who told you, little one
my heart is breaking, little by little
ahi ahi ahi, I die, I die, I die, I die
breathe of my heart, you are my love
ahi ahi ahi, I die, I die, I die, I die
breathe of my heart, you are my love.

The first love, I made with you,
and you are ungrateful, don’t remember me
let’s make peace, oh, my little one
breathe of my soul, You are my love.
ahi ahi ahi, I die, I die, I die, I die
breathe of my heart, you are my love
ahi ahi ahi, I die, I die, I die, I die
breathe of my heart, you are my love.

Carmen Consoli here interprets a 1976 written by Rosa Balistreri (1927-1990) and Otello Profazio (1936-).